بورسیه تحصیلی ایتالیا در 2021 را چگونه اخذ کنیم؟

مقدمه پدیده‌ی مهاجرت، چند سالی است که تبدیل به هدف یا حداقل تصوری در گوشه‌ی ذهن هر کدام از ما شده است. از میان خیل عظیم ایرانیانی که قصد مهاجرت تحصیلی یا کاری دارند، غالباً اقبال و توجه به سمت کشورهای اروپایی به دلیل نزدیک‌تر بودن به ایران و ارزان‌تر بودن، بیشتر است. در میان … ادامه خواندن بورسیه تحصیلی ایتالیا در 2021 را چگونه اخذ کنیم؟