تحصیل در ایتالیا به زبان ایتالیایی

تحصیل در ایتالیا به زبان ایتالیایی

مقدمه فردی را در نظر بگیرید که قصد مهاجرت تحصیلی به یکی از کشورهای اروپایی دارد. فرض کنید که موقعیت و شرایط و خواسته‌هایش از مهاجرت به این صورت است: تصمیم دارد در کشوری ارزان درس بخواند. به دنبال دانشگاه خوب و معتبر است. زبان انگلیسی‌اش خوب نیست و از طرفی دوست دارد به زبان …

تحصیل در ایتالیا به زبان ایتالیایی ادامه »