تحصیل طراحی صحنه در ایتالیا

تحصیل طراحی صحنه در ایتالیا

مقدمه ممکن است طراحی صحنه در ذهن شما بیشتر امور مربوط به دکور و طراحی دکور در سینما را تداعی کند. اما این رشته بسیار وسیع‌تر از آن چیزی است که در ایران به‌صورت عمومی شناخته می‌شود. در واقع یک طراح صحنه همه‌ی امور مربوط به صحنه از نور تا دکور و لباس و… را …

تحصیل طراحی صحنه در ایتالیا ادامه »